Hart voor de stad:

Inspireert

HVDS inspireert gemeenten e. a. christelijke organisaties geloof en missionaire kennis met elkaar te delen, elkaar te steunen in het zoeken van missionaire wegen, en waar mogelijk samen op te trekken.

Stimuleert

HVDS stimuleert christelijke gemeenten complementair te werken. Elkaar te bemoedigen, te versterken en aan te vullen om zo samen kerk van Christus te zijn in Groningen.

Co├Ârdineert

HVDS co├Ârdineert initiatieven van deelnemende gemeenten e.a. christelijke organisaties.