500 jaar Reformatie in Stad en Lande.

Na 500 jaar: Luther herdenking. In Europa wordt op allerlei manieren aan dit herdenken aandacht gegeven. In ons land is vooral ‘Refo500’ actief. Zo ook in de provincie Groningen door de werkgroep ‘Refo500 Stad en Lande’. (info: harm.veldman@hotmail.com; j.m.velvis@hotmail.nl)

Tentoonstelling juli - november De werkgroep maakte voor dit herdenkingsjaar een speciale tentoonstelling. Het is een tentoonstelling die heel de provincie “rond trekt “. Op diverse plaatsen kunnen belangstellenden deze bezoeken. De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. De rondreis wordt besloten in de Martinikerk te Groningen. Kom, zie en verwonder je.

Hagenpreek op historische grond (9 sept.) Een andere belangrijke activiteit van de werkgroep “ Refo500 Stad en Lande “ vindt plaats op zaterdag 9 september. Dominee J.T. Oldenhuis uit Groningen zal een zogenaamde ‘hagenpreek’ houden. Deze ‘dienst’ vindt plaats op het terrein van de Coendersborg in Helpman. In 1566 stond op dezelfde plek ds. Menso Alting, geboren in 1541 te Eelde. De stad Groningen liep massaal uit om deze protestantse eredienst in de openlucht bij te wonen. Ervaar NU iets van de tijd van TOEN, op 9 september. Maar tegelijk met een preek die toen en nu met elkaar verbindt. U staat op historische grond. Jong en oud: van harte uitgenodigd.

Tijdschema Refo 500 tentoonstelling in Stad en Lande


BOURTANGE

PKN-Herv. Kerk in de vesting.
Periode: 1 juli - 28 juli.

ASSEN

PKN-Herv. Kerk: Jozefkerk, Collardslaan 2a.
Periode: 5 augustus - 19 augustus

APPINGEDAM

GKV Dijkstraat 73.
Periode: 22 augustus - 29 augustus.

BEDUM

PKN-Herv. Kerk. (Scheve toren)
Periode: 31 augustus - 7 september.

HAREN

GKV Sterremuurweg 4.
Periode: 9 september - 20 september.

Zondagen 10 en 17 september rond de kerkdiensten om 9.30 uur en 16.30 uur.
En 12, 13, 16, 19 en 20 september van 15.00 – 17.00 uur

WINSUM

GKV De Poort, Borgweg 36.
Periode: 23 september – 4 oktober. 20 September is er een presentatie over de Reformatie om 19:30
maandag 25 september: 9:30-12:00 en 19:00-22:00.
woensdag 27 september: 9:30-12:00 en 19:00-22:00.
donderdag 28 september: 9:30-12:00 en 19:00-22:00.
vrijdag: 29 september: 9:30-12:00.
maandag: 2 oktober: 9:30-12:00 en 19:00- 22:00.
woensdag: 4 oktober: 9:30-12:00.

NOORDHORN

Locatie: Ver. Gebouw De Wegwijzer, Oosterweg 11.
Periode: 6 oktober - 16 oktober.

LEEK

Locatie: Borg Nienoord in de hal van de expositieruimte.
Periode: 17 oktober - 26 oktober

GRONINGEN

Locatie: Martinikerk.
Periode: 28 oktober - 14 november

HAGEPREEK OP HISTORISCHE GROND

Zaterdag 9 september 2017
COENDERSBORG
HELPMAN
11.00- 12.00 uur


EENS STOND MENSO ALTING DAAR!
1566
ZO BEGON DE REFORMATIE
VAN DE STAD GRONINGEN


Historische stadswandeling
olv Pieter Bootsma
1,5 u – 3 km
zaterdag 9 sept 15.00 u vanaf de Nieuwe Kerk
Opgave vóór 2 sept bij
h.a.de.vries@hetnet.nl
Vol is vol!